Bemutatkozás
Szervezetünk
1% felajánlás
Rendezvényeink
Vendégeink
Aktuális
Galéria
Beszámolók
Sajtó
Kapcsolat
   
Vendégeink
Rendezvényeinken vendég előadók voltak:
DR. RASKÓ GYÖRGY
MOLDOVA GYÖRGY író
TÖLGYESI ELEMÉR
FALUDI GYÖRGY költő
VESZELY LAJOS festőművész
WÖLLER ADÉL énekművész
CSIZMADIA ISTVÁN festőművész
LÉGIERŐK fúvószenekara
SZAJKÓ ISTVÁN festőművész
LYRA-E duó
SIGMOND ISTVÁN a Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark igazgatója
DR. HUSZTI ERNŐ professzor
DR. LOMNICI ZOLTÁN a Legfelsőbb Bíróság elnök
DR. SÓDOR ISTVÁN fellebbviteli főügyész
DR. MAGYAR GYÖRGY ügyvéd
MAROSFALVI IMRE hegedűművész
KALLAINÉ GUTSER ÁGNES zongoraművész
SÁRA SÁNDOR filmrendező
DR. VARGA CSABA a Stratégiakutató Intézet KHI munkatársa
SZELÉNYI KÁROLY fotóművész
HENCZ LÁSZLÓ Albacomp Zrt.
DR. HEIL PÉTER Nemzeti Fejlesztési Ügynökség közösségi támogatásért felelős elnökhelyettese

DR. SÁRKÖZI TAMÁS professzor
DR. MÁRFI GYULA veszprémi érsek
DR. MÁRKUS MIHÁLY, a Dunántúli Egyházkerület püspöke
DR. SZEBIK IMRE, a Magyarországi Evangélikus Egyház Egyházkerületének püspöke
DIÓSSY LÁSZLÓ polgármester
BERNÁT ILDIKÓ országgyűlési képviselő
DR. HORVÁTH BALÁZS országgyűlési képviselő
DR. KUPA MIHÁLY országgyűlési képviselő, korábbi pénzügyminiszter
DR. BÓKA ISTVÁN országgyűlési képviselő, a Balatoni Fejlesztési Tanács elnöke
KOPÁTSY SÁNDOR közgazdász professzor
DR. BOROS IMRE, korábbi PHARE-programokat felügyelő tárca nélküli miniszter
ANTAL LÁSZLÓ, a közgazdasági tudományok kandidátusa (kormánytanácsadó)
DR. LATORCAI JÁNOS, korábbi ipari miniszter, az Országgyűlés Gazdasági Bizottságának elnöke

LENGYEL LÁSZLÓ vezérigazgató, Pénzügykutató Rt
DR. GAÁL ZOLTÁN, a Veszprémi Egyetem rektora
DR. ORMOS MÁRIA professzor, történész
GÖNCZ ÁRPÁD, korábbi köztársasági elnök
LÁMFALUSSY SÁNDOR professzor, bankár, a BIS volt vezérigazgatója, az Európai Monetáris Intézet volt elnöke

SÖRÖS ISTVÁN geodéta, építőmester
LÁSZLÓ ATYA, "aki a házasságot az égben köti"
NÉMETH KATALIN vezető felügyelő, A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal munkatársa
SZENTIVÁNYI ISTVÁN, a parlament Európai Integrációs Bizottságának elnöke
GERSE LAJOS mérnök, a Magyar Villamos Művek Rt osztályvezetője
MEZEI LÁSZLÓ mérnök, Veszprém város főépítésze
RÁCZ ATTILA
Tagjaink közül előadók voltak:
PRAZNOVSZKY MIHÁLY irodalomtörténész
DR. KESKENY ILDIKÓ amatőr festő
KOSITZKY ATTILA altábornagy, a Magyar Légierő nyugalmazott főparancsnoka
KOLLÁR KÁLMÁN karnagy
DR. PÁKOZDY JÁNOS főorvos, a Megyei Kórház igazgatója
BELLA ANDRÁS mérnök ezredes
KOLTI HELGA művésznő, a Veszprémi Petőfi Színház igazgatója
BÁNDI LÁSZLÓ helytörténész, a műemlékek kutatója
KASZA KÁROLY volt diplomata
DEBRECZENYI JÁNOS önkormányzati képviselő
DR. MOLNÁR GYULA, a Club Tihany vezérigazgatója
ABONYI GÁBOR tagtársunk (2005.05.11.)
PÁL BÉLA tagtársunk, országgyűlési képviselő (2005.02.10.)
DIÓSSY LÁSZLÓ, Veszprém város polgármestere (2002. évtől tagunk)
DR. HEIL BÁLINT tagtársunk, a Veszprémi Egyetem ny. rektora (2004.09.22.)
NAGY ISTVÁN tagtársunk, helytörténeti kutató (1998.08.22.)Interword Kft.